Riskettan

Riskettan är en obligatorisk utbildning som varar i mins 3 timmar. Denhandlar om olika saker i trafiken som ofta är orsaktill att allvariga olyckor inträffar. Det kan vara hastighet, telefonanvändande, alkohol och andra droger. Vi diskuterar, ser på filmer och funderar igenom hur vi själva ser på olika beteenden i trafiken.