Riskettan

Riskettan är en obligatorisk utbildning som varar i minst 3 timmar. Den handlar om olika saker i trafiken som ofta är orsak till att allvarliga olyckor inträffar. Det kan vara hastighet, telefonanvändande, alkohol och andra droger. Vi diskuterar, ser på filmer och funderar igenom hur vi själva ser på olika beteenden i trafiken.