Avtalsvillkor – Elev

Säffle Trafikskola AB  är godkända för F-skatt. Vi erbjuder körkortsutbildning, Riskutbildningar och Introduktionsutbildningar. Vi tillämpar oss av STR:s policy gällande avbokningsregler / reklamations- och återbetalningspraxis (www.str.se.

 • 1 Acceptera avtalsvillkor 
  Genom att skriva in dig på Säffle Trafikskola AB blir du kund och användare av våra tjänster och accepterar därmed dessa avtalsvillkor.
 • 2 Minderårig 
  Om du är under 18 år måste du enligt lag ha dina föräldrars eller annan förmyndares samtycke för att gå med på våra avtalsvillkor. Innan inskrivning kan ske måste du kunna uppvisa för trafikskolan ett skriftligt intyg undertecknat från dina vårdnadshavare/förmyndare, om samtycket inte kan skaffas på annat godtagbart sätt.
 • 3 Personligt konto via Elevcentralen 
  Ditt konto är personligt. Inloggning och lösenord skall användas av dig, du har själv ansvar för skydda detta.SäffleTrafikskola AB är inte ansvariga för eventuell skada som uppstått om någon annan utomstående loggar in och använder ditt konto. Som kund har du tillgång till Elevcentralen och dess tjänster under hela din utbildning hos oss. Säffle Trafikskola AB förbehåller sig rätten att stänga av kontot vid missbruk av tjänsten.
 • 4 Utbildningsplan
  Vår utbildningsplan är till för dig som kund och för vår personal på trafikskolan. Utbildningsplanen används för att vi tillsammans ska kunna veta när du uppfyllt alla krav som ställs på en säker förare. Utbildningsplanen ska följas och först efter genomförd och godkänd utbildning på Säffle Trafikskola AB bokar vi in dig på ett förarprov vid trafikverket. Godkänd utbildning betyder inte automatiskt godkänt på ditt förarprov. Vår utbildning genomförs på svenska samt engelska. Vid andra språk krävs tolkhjälp som bekostas/ombesörjs av kunden själv.
 • 5 Dina personuppgifter 
  Dessa är de du lämnat till oss och valt att uppge. Dina personuppgifter skyddas av GDPR ”general data protection regulation”.Vi kommer aldrig föra dina personuppgifter vidare till tredje part, med undantag för våra samarbetspartners (Olofströms trafikövningsplats/Riskutbildning BIL, Rhodins trafikskola/Riskutbildning MC) samt trafikverket (vid provtillfälle). All data hanteras på en säker server som driftas av STR Service AB i Landskrona. Var noga med att alltid informera oss om du byter adress, telefonnummer och e-post för vår kontakt med er.
 • 6 Priser och Betalning
  Aktuella priser hittar du på vår webbplats. Priserna kan komma att ändras under utbildningens gång och det är upp till kunden att själv hålla sig uppdaterad vid eventuell prisjustering.För att kunna tillgodoräkna sig rabatterna i våra paketpriser krävs förskottsbetalning. Priserna i ett paketpris gäller i ett (1) år från betalningsdatum och berörs då ej av eventuella prisändringar.Vi tar emot betalningar via vår e-handel, kortbetalning, Swish samt via faktura. Vid betalning via faktura tillkommer en faktureringsavgift på 25kr/faktura. Betalningsvillkor på fakturor är 20 dagar.
 • 7 Avbokningsregler 
  Vid avbokning, annan avbeställning m.m. tillämpas STR:s praxis angående ersättning och återbetalning vid avbeställning m.m. se www.str.se.Därvid gäller att trafikskolan i enlighet med det som sägs i p. 3 och 4 (i STR:s praxis) har rätt att ta ut en administrationskostnad om tio procent av kursavgiften. Inbokat utbildningstillfälle skall avbokas senast klockan 13.00 vardagen före utbildningstillfället, annars debiteras full avgift. Avbokning av teorikurs skall ske senast 14 dagar innan kursstart för att avgiften skall återbetalas, dock tas en administrativ avgift på 175:-. Vid senare avbokning sker ingen återbetalning.
 • 8 Alkolåsanvändning
  1. Före varje körlektion/trafiklektion så kommer trafikläraren/receptionist att med hjälp av alkolåset eller alkotesten kontrollera din nykterhet.
 1. Händelse av att alkohol i utandningsluften detekteras ställs lektion in och full lektionsavgift debiteras eleven då det inte är tillåtet att genomföra en körlektion/trafiklektion om alkohol indikeras. Full avgift tas ut då trafikskolan inte kan ersätta dig med någon annan på den körlektionen3. Positivt utslag behöver inte innebära att föraren har otillåtet höga halter av alkohol i utandningsluften.

  4. Negativt utslag garanterar inte att föraren ej har förekomst av alkohol i utandningsluften.

 • 9 Upphovsrätt och nyttjanderätt 
  Allt material är skyddat av lagen om upphovsrätt.
 • 10 Friskrivning från ansvar
  Säffle Trafikskola AB tar inte ansvar för avgifter som kan tillkomma vid påminnelse eller inkassokrav om kunden ej uppgett rätt adress eller uppdaterat oss med rätt uppgifter.
 • 11 Ändringar av dessa Avtalsvillkor
  Avtalsvillkoren kan komma att ändras under körkortsutbildningen. Då kommer detta att aviseras på elevcentralen. Ett godkännande av avtalsvillkoren via elevcentralen ses som att kunden accepterat avtalet.
 • 12 Vid eventuell tvist 
  Säffle Trafikskola AB kommer att göra allt för att du som kund skall bli nöjd. Vid eventuellt missnöje skall du som kund i första hand vända dig till Säffle Trafikskola AB (0533-10316)I annat fall skall du som kund vända dig till STR:s Reklamationsnämnd (www.str.se)

Avtalsvillkor 2019-01-06 ver. 1.4

Köpvillkor – E-handel

Följande villkor gäller för Säffle Trafikskola AB:s försäljning i Sverige

 • 1 Beställning mm
  Beställning av en vara eller tjänst sker på vår hemsida eller via telefon eller på Trafikskolan. Om du beställt via hemsidan och betalat skickar vi en orderbekräftelse till dig via mejl.
 • 2 Priser
  Priserna anges i svenska kronor och inkluderar moms om inget annat anges. Priset på varan/tjänsten är det som anges på webbplatsen eller på trafikskolan på beställningsdagen. Eventuellt fraktkostnad tillkommer se under §4
 • 3 Betalning
  Betalning görs i samband med beställningen och med kontokort, vilket innebär att du betalar din order direkt via kontokort (Visa eller Mastercard). Du kan också betala via Swish eller faktura.
 • 4 Leverans och fraktkostnad
  Du får dina varor inom 2–7 arbetsdagar efter det att vi fått din beställning. Vi svarar inte för dröjsmål som beror på hinder utanför vår kontroll (force majeure). Vi levererar endast inom Sverige. För varor som inte levereras över Internet tillämpar vi enhetsfrakt på 59 kr per order. Vid avhämtning av varor utgår ingen fraktkostnad.
 • 5 Paket som inte hämtas ut 
  Hämtar du inte ut ditt paket alls, så skickas det tillbaka till oss. Vi tar då ut en avgift på 150 kr för att täcka de kostnader vi har i samband med det outlösta paketet. Om du inte meddelar oss annat inom 14 dagar från det att varan återkommit till oss upphör annulleras köpet. Du kommer då att återfå vad du betalat, med avdrag för nyssnämnda kostnader. Återbetalning sker med samma betalningsmetod som vid köpet, dvs. genom insättning på det kort som du använde vid köpet.
 • 6 Ångerrätt/retur (gäller endast distansavtal)
  1. Du har rätt att frånträda detta avtal utan att ange något skäl inom 14 dagar, från det att du, eller någon annan som du angett, mottagit varan. Gäller avtalet flera varor som ska levereras var för sig, räknas ångerfristen från leverans av den sista varan. Gäller avtalet däremot återkommande leverans av varor under en viss tid, räknas ångerfristen från den dag då den första varan levereras.
 1. För att utnyttja din ångerrätt ska du innan ångerfristen löpt ut skicka ett klart och tydligt meddelande om ditt beslut att frånträda avtalet. Meddelandet kan skickas per post, fax eller e-post till den adress som anges i början av dessa köpevillkor. Gör du inte detta har du inte längre rätt att ångra ditt köp. På Konsumentverkets hemsida, www.konsumentverket.se, finns ett standardformulär som kan användas vid utövande av ångerrätten.

3.Om du utövat ångerrätten ska du utan dröjsmål och senast 14 dagar efter den dag då du meddelade oss om ditt beslut att frånträda avtalet återsända köpt vara. Varan/varorna ska returneras till adressen: Säffle Trafikskola AB, Olov Trätäljagatan 2, 661 30 SÄFFLE

Vid retur/ångerköp krävs följesedel, kvitto eller ordernummer. Retur får inte ske mot postförskott. Du ska betala kostnaden för återsändandet av varan.

 1. Vid transport av varan från dig till oss står du risken för varan. Detta innebär att om varan kommer bort eller skadas under transporten till oss ansvarar du för detta. Du är också ansvarig för varornas minskade värde till följd av annan hantering än vad som är nödvändig för att fastställa varornas art, egenskaper och funktion.
 2. Om du frånträder avtalet kommer alla betalningar du gjort att återbetalas, med undantag för extra leveranskostnader på grund av att du valt ett annat leveranssätt än den billigaste standardleverans vi erbjuder. Återbetalning sker med samma betalningsmetod som vid köpet. Detta innebär att vi sätter tillbaka köpesumman, med eventuella avdrag enligt ovan, på samma kort som du använde vid köpet. Återbetalningen sker inom 14 dagar från det att vi mottagit din retur eller du på annat sätt visat att varan sänts tillbaka.
 3. Gäller avtalet en utbildningstjänst tillämpas STR:s praxis angående ersättning och återbetalning vid avbeställning mm. Du finner denna praxis på www.str.se. Du har rätt att frånträda ett avtal om utbildningstjänst utan att ange något skäl inom 14 dagar från det att avtalet ingicks. Se ovan i punkt 2 hur du går tillväga för att frånträda avtalet. Om ångerrätten utövas efter det att tjänsten med ditt samtycke har påbörjats har trafikskolan rätt till ersättning med en proportionell andel av det avtalade priset för den del av tjänsten som utförts.
 • 7 Avbeställning
  Förutsatt att beställning av vara inte skickats iväg har du möjlighet att utan kostnad avbeställa hela eller viss del av beställning av varor genom att kontakta oss per telefon eller kontakta oss direkt på trafikskola. Gäller avtalet utbildningstjänst tillämpas STR:s praxis angående ersättning och återbetalning vid avbeställning m.m. Du finner denna praxis på www.str.se
 • 8 Behandling av personuppgifter
  När du beställer en vara eller tjänst på vår hemsida eller på körskolan kommer Säffle Trafikskola AB behandla och lagra de personuppgifter som du lämnar i samband med beställningen. Uppgifterna kommer att användas för administration av din beställning.
 • 9 Reklamation
  Om en vara är felaktig, felexpedierad eller transportskadad ska du så snart som möjligt kontakta oss då du enligt konsumentköplagen och konsumenttjänstlagen måste reklamera inom skälig tid från det att du upptäckte felet. Vidare gäller enligt dessa lagar att reklamation som huvudregel aldrig kan ske senare än tre år från det att varan har mottagits eller tjänsten har avslutats.
 • 10 Tvist
  Förutom att en eventuell tvist kan lösas vid domstol. Kan den även lösas genom att eleven vänder sig till STR:s reklamationsnämnd.

Säffle Trafikskola AB
Olov Trätäljagatan 2

661 30 SÄFFLE
Org. Nr: 556282-9753
Telefon: 0533-10316

E-post: info@safflestrafikskola.se
Hemsida: www.saffletrafikskola.se